Reklamační řád

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ:

Adresa: AMIRO, s.r.o., Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, Malešice

UPOZORNĚNÍ: Neposílejte NIKDY ŽÁDNÉ zásilky  bez předchozí domluvy.

E-mail: eshop@amiro.cz

Mobil:  +420 739 393 713 (na SMS nemůžeme reagovat, využijte e-mail)

Na uvedeném telefonním čísle nás můžete kontaktovat v Po-Čt: 9.00 – 14.00 hod., Pá 9.00 – 12.00 hod.

 

Zboží k reklamačnímu řízení lze osobně přinést na výše uvedenou adresu, ale výhradně po předchozí domluvě!!! Bez předchozí domluvy nás nemusíte (třeba i opakovaně) v sídle společnosti zastihnout.

Zásadně nepřebírejte poškozené zásilky nebo sepište s dopravcem (řidičem) protokol o škodě a IHNED nás kontaktujte! Děkujeme

 

Postup při uplatnění reklamace:

  1. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Tímto dnem také začíná běžet záruční lhůta.
  2. V případě jakékoliv závady zboží prodávající doporučuje kontaktovat příslušný autorizovaný servis podle výrobce. Seznam servisních středisek je uveden na konci tohoto textu nebo na www.google.cz. Pokud servisní středisko nenajdete, kontaktujte nás. NEPOSÍLEJTE zboží k reklamaci bez předchozího dotazu, NEJLÉPE E-MAILEM, obsahující číslo objednávky a popis závady, příp. i fotodokumentaci poškození! Sdělíme Vám nejrychlejší postup vyřízení reklamace. Odeslání přímo do servisu značně urychlí.  Pro zaslání můžete využít službu https://www.zasilkovna.cz/mezi-nami/ Zásilku směřujte na pobočku Zásilkovny https://www.zasilkovna.cz/pobocky/praha-10-malesice-pocernicka  Upozornění: Při odeslání na jinou pobočku nebude zásilka přebrána (doručena). Na zásilce vždy uvádějte i naše telefonní číslo. Bez toho může být doručení komplikováno, zejména pokud využijete "služeb" České pošty.
  3. Reklamační formulář (viz Formuláře) řádně vyplňte a přiložte ke zboží. Zboží řádně zabalte tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží při přepravě. ZBOŽÍ K REKLAMACI VŽDY POSÍLEJTE S VEŠKERÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ ZBOŽÍ (např. nabíječka, sluchátka, apod.). Zboží nikdy neposílejte na dobírku, takto poslaná zásilka nebude přijata.
  4. Při reklamaci zboží do 6 měsíců od koupě nabízíme svoz reklamace zdarma přes výdejní síť Zásilkovna. Dopravné platí AMIRO, s.r.o. Pokud se rozhodnete tuto možnost využít, kontaktujte nás e-mailem na eshop@amiro.cz, abychom Vám mohli poslat potřebné informace a hlavně tzv. „reklamačního asistenta“ k bezplatnému odeslání zásilky.
  5. V den přijetí zboží k reklamaci / požadavku na reklamaci zboží, bude kupující o reklamačním řízení e-mailem informován. Prodávající bude kupujícího e-mailem informovat o vyřízení reklamace a poskytne všechny informace s tím ze zákona souvisejících, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. O reklamaci  prodávající rozhodne zpravidla ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Když konec lhůty připadne na víkend nebo svátek, posouvá se lhůta pro vyřízení reklamace na nejbližší následující pracovní den.
  6. Reklamovat samozřejmě nelze závadu, o které kupující věděl už před koupí nebo na kterou dostal slevu. V případě prodeje použitého zboží může prodávající záruční lhůtu zkrátit na polovinu, tedy na jeden rok. Záruční doba se automaticky prodlužuje o reklamační lhůtu. Pokud je reklamace vyřízená výměnou zboží za nové, nezačíná tím nová dvouletá záruka, ale pokračuje původní záruční lhůta. Informace o délce záruční doby jsou na webových stránkách uvedeny přímo u daného výrobku.
  7. Při nákupu na IČ záruční dobu na zboží stanovuje výrobce nebo konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 8. odst. d) Obchodních podmínek je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Současně není stanovena lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace. U zboží, které reklamuje podnikatel, je tato lhůta uvedena v zákoně jako přiměřená, rozhodně může být delší než 30 dnů.
  8. Před odesláním jakéhokoliv zařízení do servisu si zálohujte data. Případná záloha dat je předmětem zvláštní objednávky mimo záruční zásah a bude provedena pouze, pokud to bude technicky možné.

 

Pro seznam servisních středisek klikněte zde: Servisní střediska.